Avgift för förskola f om 230101

 

Vistelsetid 0-15 timmar                                    Vistelsetid över 15.01 timmar

Barn 1                                                             Barn 1

1.5 % av inkomsten, men högst                      3 % av inkomsten, men högst

822 kr/månad                                                   1645 kr/månad

 Barn 2                                                            Barn 2

1 % av inkomsten, men högst                         2 % av inkomsten, men högst

548 kr/månad                                                   1097 kr/månad

 Barn 3                                                            Barn 3

0.5% av inkomsten, men högst                       1 % av inkomsten, men högst

274 kr/månad                                                   548 kr/månad

 

Avgift för allmän förskola (barn 3-5 år)

 Vistelsetid 0-15 timmar                                   Vistelsetid över 15.01 timmar

Barn 1                                                             Barn 1

0 kr/månad                                                       2 % av inkomsten, men högst

                                                                         1094  kr/månad

 Barn 2                                                            Barn 2

0 kr/månad                                                       1 % av inkomsten, men högst

                                                                         548 kr/månad

 Barn 3                                                            Barn 3

0 kr/månad                                                       1 % av inkomsten, men högst

                                                                         548 kr/månad

 

 

 

 

 

 Avgift för fritidshem

 Barn 1

 2 % av inkomsten, men högst 1097  kr/månad

 Barn 2

1 % av inkomsten, men högst 548 kr/månad

 Barn 3

1 % av inkomsten, men högst 548 kr/månad

 

 Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 54 830:-