Avgifter för 2024

Avgift för barn 1-2 år i förskola

 Vistelsetid 0-15 timmar                                                Vistelsetid över 15.01 timmar

Barn 1                                                                          Barn 1

1.5 % av inkomsten, men högst  844 kr/månad        3 % av inkomsten, men högst 1688 kr/månad

 Barn 2                                                                         Barn 2

1 % av inkomsten, men högst 563 kr/månad            2 % av inkomsten, men högst 1125 kr/månad

 Barn 3                                                                         Barn 3

0.5% av inkomsten, men högst  282 kr/månad         1 % av inkomsten, men högst 563 kr/månad

Avgift för allmän förskola 3-5 år (från och med augusti det år barnet fyller 3 år)

 Vistelsetid 0-15 timmar                                                  Vistelsetid över 15.01 timmar

Barn 1                                                                          Barn 1

 0 kr/månad                                                                   2 % av inkomsten, men högst 1125  kr/månad

 Barn 2                                                                          Barn 2

 0 kr/månad                                                                   1 % av inkomsten, men högst 563 kr/månad

 Barn 3                                                                           Barn 3

 0 kr/månad                                                                    1 % av inkomsten, men högst 563 kr/månad

Avgift för fritidshem

 Barn 1

 2 % av inkomsten, men högst 1125  kr/månad

 Barn 2

1 % av inkomsten, men högst 563 kr/månad

 Barn 3

1 % av inkomsten, men högst 563 kr/månad

Har du flera barn i förskola eller på fritidshem får du syskonrabatt, om barnen är folkbokförda på samma adress. Du betalar för högst tre barn i förskoleverksamhet och fritidshem. Det innebär att du betalar mest för det yngsta barnet, det räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två och så vidare. Från barn fyra är platsen avgiftsfri.

 Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 56 250:-