Planerade projekt 2020

Årets planerade ombyggnader av vatten och avlopp i Sollefteå kommun.

Listan revideras vid eventuella förändringar i tidsplaneringen.


Skriv tabellbeskrivning här

Plats

Åtgärd

Start

Beräknas pågå

 Gärdesgatan etapp 2 i Sollefteå

Omläggning vattenledning

V 5

2 veckor

Omläggning i Björkå

Omläggning VA-ledningar

V 5

4 veckor

Örbäck 1:62 m.fl. Långsele

Omläggning VA-ledningar

V 7

3 vecka

Gårelehöjden Junsele

Infodring avloppsledning

V 8

2 veckor

Junselevallen Junsele

Omläggning va-ledningar

V 10

4 veckor

Örbäck Långsele

Omläggning VA-ledningar

V 10

6 veckor

Herrgårdsvägen Långsele

Omläggning VA-ledningar

V 14

4 veckor

Junselevallen etapp 2 Junsele

Omläggning VA-ledningar

V 14

5 veckor

Grenvägen Långsele

Omläggning VA-ledningar

V 18

5 veckor

Storgatan 47- 49 Sollefteå

Byte utav huvudventiler vatten

V 19

4 veckor

Strömvägen Långsele

Omläggning VA-ledningar

V 19

8 veckor

Gökvägen Näsåker

Återställning gata dagvattenledning

V 22

2 veckor

Huvudledning Långsele-Forse

Omläggning VA-ledningar

V 32

16 veckor

Söderdalsvägen i Junsele

Omläggning VA-ledningar

V 34

9 veckor

Åsmon-Forsås Näsåker

Nya brunnar avloppsledning

V 37

3 veckor

Smedjevägen Ramsele

Omläggning VA-ledningarForsås Näsåker

Omläggning vattenledningStorsvängen Sollefteå

Infodring Va-ledningarUpphandling

Strandgatan Sollefteå

Infodring Va-ledningar


Upphandling

Åsmon-Forsås Näsåker

Infodring Va-ledningar


Upphandling

Publicerad: 2020-06-23

Medborgarservice