Planerade projekt 2019

Årets planerade ombyggnader av vatten och avlopp i Sollefteå kommun.

Listan revideras vid eventuella förändringar i tidsplaneringen.


Skriv tabellbeskrivning här

Plats

Åtgärd

Start

Beräknas pågå

Lasarettsgatan Sollefteå

Ny matarledning

V 6

16 veckor

Önsta-Övergård Sollefteå

Omläggning vattenledning

V 17

9 veckor

Tjädervägen Sollefteå

Byte serviser

V 17

3 vecka

Trastvägen, Gökvägen, Storgatan Näsåker

Nyläggning dagvattenledningar

V 18

8 veckor

Järpvägen Sollefteå

Omläggning va-ledningar

V 20

7 veckor

Näs Långsele

Omläggning vattenledning

V 20

4 veckor

Hedströms Helgum

Omläggning vattenledning

V 27

2 veckor

Långsele-Österforse

Omläggning vattenledning

V 33

9 veckor

Söderdalsvägen Junsele

Omläggning vatten o. avlopp

V 36

10 veckor

Köpmangatan Junsele

Infodring avloppsledningBakom Toppgränd Sollefteå

Infodring avloppsledningPublicerad: 2019-06-03

Medborgarservice