Planerade projekt 2018

Årets planerade ombyggnader av vatten och avlopp i Sollefteå kommun.

Listan revideras vid eventuella förändringar i tidsplaneringen.

 

Skriv tabellbeskrivning här

Plats

Åtgärd

Start

Beräknas pågå

Slåttervägen Sollefteå

Omläggning va-ledningar

V 4

2018

Långsele-Österforse

Omläggning vattenledning

V 16

7 veckor

Hågesta Sollefteå

Inkoppling ny vattenledning

V 20

1 vecka

Ängsvägen Sollefteå

Övergångsledning vatten

V 22

3 veckor

Nipuddsvägen Sollefteå

Utlopp dagvattenledning

V 22

3 veckor

Pumpgatan Långsele

Omläggning avloppsledningar

V 24

3 veckor

Järpvägen Sollefteå

Byte serviser

V 32

4 veckor

Lärkvägen Näsåker

Omläggning va-ledningar o. serviser

V 32

3 veckor

Trastvägen Näsåker

Omläggning vatten o. avlopp

V 35

3 veckor

Tjädervägen Sollefteå

Byte serviser

V 36

5 veckor

Junselevallen

Omläggning va-ledningar

V 37

3 veckor

Trastvägen, Gökvägen, Storgatan Näsåker

Nyläggning dagvattenledningar

V 38

7 veckor

Tussilagovägen Ramsele

Utlopp dagvattensystem

V 40

3 veckor

Steinkjersvägen Sollefteå

Infodring avloppsledning


1 vecka

Kronvägen Sollefteå

Infodring avloppsledning


1 vecka

Skärvstav.-Aspv. Sollefteå

Infodring avloppsledning


1 vecka

Para o Björkå

Spolning omläggning va-ledn


1 vecka

Rödsta gränd Sollefteå

Omläggning utav vattenledning


2 veckor

Publicerad: 2018-06-07

Medborgarservice