Källaröversvämningar

Källaröversvämningar kan orsakas av extremt regn eller hastig snösmältning, De kan även uppstå ifall man inte sett till att tömma vattenledningarna i fastigheten inför vinterperioden (frysrisk). Om olyckan är framme kan vatten tränga sig upp ur golvbrunnen i din källare. Denna risk kan förebyggas på många sätt.

Förebygga översvämning

För att förhindra översvämningar orsakade av ytvatten bör marken närmast huset luta utåt från huset. Det bör finnas tak över källartrappor. I ABVA hittar du fler sätt att förebygga översvämningar.


Vid översvämning

​När vattnet börjar tränga upp ur golvbrunnarna finns det en rad saker du kan göra:

  • Ring SOS-alarm för kontakt med beredskapshavare.
  • Täck golvbrunnarna med något tätande och ställ ett tungt föremål ovanpå.
  • Stäng eventuella backventiler på avloppsledningen.
  • Stäng av strömmen om det finns risk för kortslutning.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag, det är fastighetsägarens hemförsäkring som gäller.
  • Dokumentera eventuella skador genom att till exempel fotografera.
  • Tänk på hygienen - tvätta händerna om du kommit i kontakt med inströmmande vatten.

 

Ta hand om ditt ledningsnät. Det här behöver du veta om vatten och avlopp

De syns inte, och märks kanske först när det blir problem med vattenläckor eller källaröversvämningar. Därför är det lätt att glömma bort vatten- och avloppsrören som är nedgrävda på din tomt. Men som husägare är du ansvarig för att de fungerar, vilket inte är minst viktigt i försäkringsärenden. Läs mer om detta i broschyren - Ta hand om ditt ledningsnät

Publicerad: 2018-05-04

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice