Skrotbilar

Att ställa skrotbilar i naturen innebär nedskräpning. Skrotbilar kan även läcka oljor och sprida andra miljöfarliga ämnen, vilket riskerar att skada vår gemensamma miljö.

För upplysningar om övergivna skrotbilar i naturen, kontakta miljö- och byggenheten.

Publicerad: 2018-11-08

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice