Parker och natur

Parker natur

I Sollefteå kommun finns det många fina naturområden. Av kommunens yta på 5400 km² utgörs 80 % av skogsmark, 10 % av våtmark och 2 % av jordbruksmark. Det är lätt att utöva friluftsliv med så mycket natur inom räckhåll. I kommunen finns åtskilliga naturreservat, flera fina fiskevatten samt möjlighet att se och uppleva både rovdjur, sällsynta växter och unika naturmiljöer.

Tänk på att allemansrätten gäller i naturen. Tack vare den har du rätt att färdas över privat mark och tillfälligt uppehålla dig där. Du har dock ingen rätt att störa eller förstöra. ​

Publicerad: 2017-11-10

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice