Sollefteå kommun klättrar!

Sollefteå kommun klättrar hela 54 platser i Miljöbarometerns årliga kommunranking. Vi är bäst i länet när det kommer till gruppen mindre städer och landsbygdskommuner.

Sollefteå klättrar från en 183 plats till 129 plats på ett år. I kommungruppen mindre städer och landsbygdskommuner hamnar Sollefteå på en 41 plats.

 

Stina Eriksson, Hållbarhetsstrateg på Sollefteå kommun kommenterar,

 

- Vi har under året arbetat mycket med att samla in data kring vårt utsläpp. Vi har siffror för vår bilpool, anläggningsmaskiner och har börjat jobba med att se över vårt tallriksmatsvinn. Nu jobbar vi också för att möjliggöra omställning till elektrifierad personbilstrafik genom att bygga en snabbladdare vid den nya rastplatsen.

 

- De senaste åren har vi börjat att mer systematiskt jobba med hållbarhetsfrågorna och det ger resultat. Jag är säker på att vi kommer att ha höjt oss ytterligare några placeringar nästa år.

Publicerad: 2019-06-26

Skribent:

Medborgarservice