Solkarta Sollefteå

Intresset för att bygga solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet ökar stadigt. Det beror till stor del på att tekniken har blivit billigare och att det idag finns olika sätt att få stöd för dig som vill producera el från solen.

För att möta det ökade intresset för solceller har kommunerna i Västernorrland tagit fram en digital solkarta. Genom att använda solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år.

Publicerad: 2019-08-17

Skribent:

Medborgarservice