Laddstolpe på plats!

Nu finns den nya snabbladdaren för elbilar på plats på den nya rastplatsen. Kraften till laddstationen kommer från Sollefteåforsen AB och det kommunala bolaget kommer att sköta driften av laddstationen.


Laddstationen underlättar inte bara omställningen av fordonsflottan lokalt utan också för besökare från såväl resten av Sverige som Norge. Initiativet till att bygga laddstationen kommer efter en motion 2017 till kommunfullmäktige finansieras med bland annat medel från Naturvårdsverket.


Laddstationen kommer att invigas under 2020.


Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande kommenterar,


- Efterfrågan på en laddstation har varit stor och det känns oerhört bra att vi har fått en på plats. Det är viktigt att vi börjar förbereda oss inför den kommande elektrifieringen av bilflottan och detta är ett bra första steg. Kraften är lokal och när du står och tankar din bil kan du samtidigt blicka ut mot det kraftverk som producerar elen.Publicerad: 2019-12-18

Skribent:

Medborgarservice