Grattis Sollefteå - fortsätter som Fairtrade City

Sollefteå kommun uppfyller kriterierna för fortsatt Fairtrade City diplomering 2020. Vi har fått diplomet för att vi aktivt verkar för en rättvis handel genom offentlig upphandling, bra informationsarbete samt samverkar mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället.

Ditt sätt att konsumera kan förändra positivt

- Det är viktigt att du som konsument tänker på att genom konsumentmakt kan du välja Fairtrademärkta produkter och på så vis göra skillnad för människor som lever i extrem fattigdom.


- Fairtrademärkta produkter är sådant som många gånger inte kan odlas i Sverige eller i Europa. Det är ofta exotiska saker som kaffe, te, choklad, apelsinjuice med mera, säger Stina Eriksson, kommunens hållbarhetsstrateg.


I dessa dagar med Coronahotet mot hela världen – är att de mest utsatta grupperna för att drabbas av Covid-19 är de som lever i extrem fattigdom. Där varken vård eller mediciner finns som en självklarhet. Att handla rättvisemärkta produkter innebär att vi faktiskt bidrar till ett bättre välstånd i dessa länder där extrem fattigdom förekommer, genom frihandel och att betala ett rättvist pris för en råvara.


Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030öppnas i nytt fönster.

Sammanfattande kommentar från Fairtrade Sverige om Sollefteå kommuns arbete med Fairtrade:

En god redovisning har genomförts av de två gångna åren och det
finns en ambition att fortsätta vidareutveckla arbetet för en mer rättvis handel och etisk konsumtion i hela kommunen, som del i att uppnå
målen i Agenda 2030 – inte minst mål 12 om hållbar konsumtion och
produktion.


Glädjande att ta del av det gedigna och genomtänkta informations- och
engagemangsarbetet, där det finns ett tänk kring både syfte och målgrupper och där det funnits ett fokus på att öka kunskapen kring frågorna både inom kommunen, civilsamhället och näringslivet.


Även glädjande att se de samarbeten som sker med näringslivet. Vi noterar också en positiv utveckling när det gäller kommunens offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter.


Publicerad: 2020-04-02

Skribent:

Medborgarservice