Eldningsförbud i Västernorrlands län upphör!

Från och med kl 16.00 idag (2/7) upphör eldningsförbudet i Västernorrland.


Brandrisknivåerna bedöms nu som måttliga, även om det lokalt i länet fortfarande kan vara torrt.

 

Länsstyrelsen gör, i samråd med länets räddningstjänster och med stöd av SMHI:s prognos för brandrisk i skog och mark, bedömningen att riskerna för bränder nu allmänt är, och kommer att vara, måttliga de närmaste dagarna.


- Var alltid försiktig om du tänder en eld.
Försäkra dig om att elden är släckt innan du lämnar den.


- Du som individ ska alltid kontrollera att det är tillåtet att elda och grilla i skog och mark innan du tänder en eld. Håll dig uppdaterad, läget kan förändras.

Publicerad: 2020-07-02

Skribent:

Medborgarservice