Elda rätt i kaminen

Att elda med ved är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Men du som eldar i kamin eller vedpanna kan göra en insats för att minska utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar genom att elda rätt.

Säsongen för vedeldning är i gång och det försämrar vår luftkvalitet vilket påverkar människors hälsa.


Naturvårdsverket har tagit fram broschyren ”Tänd i toppen”PDF (öppnas som pdf) som vägledning för de som eldar i kamin. I broschyren finns information om att tända brasor på ett sätt som ger mindre utsläpp.


"Tänd i toppen" finns även i pappersformat. I Sollefteå kommun kommer våra lokala sotare dela ut broschyren när de är ute på brandskyddskontroll.


Varför ska du tända i toppen?

Ved som eldas på fel sätt ger höga utsläpp av luftföroreningar till luft. När brasor tänds kan utsläppen minskas genom att brasan tänds på rätt sätt.


  • Bästa sättet är att tända i toppen med en liten, luftig brasa. Den glödbädd som då bildas tänder sedan effektivt eld på större vedträn.


  • Andra sätt att minska utsläppen är att använda bra bränsle och att ha lagom lufttillförsel.


  • En brasa som brinner bra ger mindre utsläpp av hälsofarliga luftföroreningar. 


Mer information om vedeldning

Publicerad: 2020-01-29

Skribent:

Medborgarservice