Diselutsläpp i Hoting - kan påverka Fjällsjöälven

Det har idag, den 25 december, skett ett dieselutsläpp i Hoting, Strömsunds kommun. Hur mycket som läckt ut i Fjällsjöälven är oklart.

Om du tar vatten från Fjällsjöälven – var uppmärksam på hur ditt vatten luktar och ser ut.

 

Dieselläckaget har skett på industriområdet i Hoting och den gröna dieseln har runnit ned i golvbrunnar och vidare till reningsverket. Hur mycket som därifrån läckt ut i Fjällsjöälven är oklart.

 

Enligt Strömsunds kommuns miljö- och byggavdelning ska det inte vara någon fara för dig som tar ditt dricksvatten från Fjällsjöälven eftersom olja och diesel lägger sig på ytan och dricksvatten tas längre ned.

 

Sollefteå kommuns vill ändå att du är uppmärksam på hur ditt vatten luktar och ser ut om du tar vatten från Fjällsjöälven.

 

Vid eventuella lukt och doftförändringar bör man inte dricka vattnet.

Sollefteå kommuns Tekniska verksamhet och Miljö och Bygg verksamhet följer läget.

 

Vid behov återkommer vi med mer information.

 

Följ även info på www.stromsund.selänk till annan webbplats

Publicerad: 2019-12-25

Skribent:

Medborgarservice