Brandlukt över Sollefteå

Just nu kan man känna en stark brandlukt över Sollefteå. Det är släckningsarbete efter en kontrollerad eldning.

Släckningen pågår och det föreligger ingen fara. Däremot kan brandlukten kännas även under morgondagen (27/2).

Publicerad: 2020-02-26

Skribent:

Medborgarservice