Vattenläcka i Graninge!

Stora delar i Viksmon är utan vatten på grund av en vattenläcka.

Sökning efter läckan pågår.

Publicerad: 2018-03-30

Skribent:

Medborgarservice