Underhåll av avloppsnätet

Med start vecka 35 kommer Sollefteå kommun att genomföra underhållsspolning av avloppsnätet efter strandpromenaden längs Djupövägen.

Arbetet kommer att utföras under såväl ordinarie som utanför normala arbetstider (07-16). Ledningsnätet kommer att vara i drift vilket innebär att underhållet inte kommer att påverka tillgången till vatten och avlopp.

 

Arbetet beräknas ta några veckor.

Publicerad: 2018-08-21

Skribent:

Medborgarservice