Tätortsnära friluftsområde - Västra Skogen

Nu utvecklar vi Västra skogen till ett naturnära friluftsområde för aktiviteter.

Sollefteå är en friluftskommun med goda möjligheter till naturupplevelser. För att stärka och göra naturupplevelserna tillgängliga för fler har beslut fattats att utveckla Västra skogen till ett tätortsnra friluftsområde som är tillgänligt för vandring, löpning, cykling och träning.

Utvecklingen av området kommer att ske i dialog med föreningslivet.

 

Arbetet med att ställa i ordning området kommer att påbörjas den 24 augusti med röjning av hela området, riset kommer att ligga kvar till den gallring som följer. Gallringens syfte är att öppna upp området. Efter gallringen sker utkörning av ris och kvistar. Avslutningsvis sker ytterligare risdragning och utkörning.

 

Under tiden arbetet pågår ombeds allmänheten därför att,

 

- Inte vistas i området u

- Att ha överseende med liggande virke, virkestravar och rishögar under resterande del av året.

 

Efter arbetet är utfört kommer friluftsområdet att invigas och återigen öppnas upp för allmänheten.

 

 

 


 

 

 Publicerad: 2018-09-27

Skribent:

Medborgarservice