Sollefteå kommun säger ja till branschsamarbete kring miljöåtgärder

Idag beslutade Kommunstyrelsen att tacka ja till erbjudandet att ingå i Vattenkraftens miljöfond. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige

Vattenkraftens miljöfond är ett frivilligt samarbete mellan kraftbolag som ska finansiera miljöåtgärder i svensk vattenkraft så att Sverige lever upp till EU-rätten och dess krav på vattenverksamheter.

Fonden är en förutsättning för den Energiöverenskommelse som slöts sommaren 2016 mellan Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Som en del av överenskommelsen ska skatten på vattenkraften sänkas under en fyra års period med start 2017 samtidigt ska vattenkraftbranschen fullt ut finansiera kostnaderna för arbetet med att uppnå moderna miljövillkor.


För Sollefteåforsens del handlar skattesänkningen om totalt 200 miljoner kronor i lägre kostnader över 20 år. Som en del av överenskommelsen ska Sollefteåforsen vara med och finansiera fonden med 40 miljoner kronor varav 13 miljoner betalas av andra kraftverksägare. Kommunens kostnad för medlemskap i fonden blir därmed högst 27 miljoner kronor netto under en 20 års period. Kostnaden per år kommer att variera.

De övriga ägarna av fonden ska gemensamt finansiera fonden med ca 10 miljarder kronor.

 


Åsa Sjödén ordförande för kommunstyrelsen kommenterar,


- Trots att Sollefteåforsen är en relativt stor produktionsanläggning, är det vår enda anläggning. Sollefteå är beroende av ett väl fungerade och förtroendefullt samarbete med övriga aktörer i vattenkraftsbranschen. Att i det läge vi är nu, som ensamägare, inte ingå i fonden och därmed lämna branschsamverkan kan riskera driften och välbehövliga intäkter till kommunen.

 

- Regering och riksdag är överens om att sänka skatten på vattenkraften i utbyte mot att branschen skapar en miljöfond. För Sollefteåforsen innebär överenskommelsen att kommunens ekonomi stärks med 10 miljoner kronor/år i utbyte mot att vi satsar drygt 1,3 miljoner kronor/år i fonden.

- Det saknas alternativa förslag, ingen har kunnat visa på vilka konsekvenser som det skulle bli om vi väljer att stå utanför. Om miljöfonden faller så kommer branschen att stå för miljöomställningen och de ekonomiska konsekvenserna, genom åter höjda skatter eller en miljöavgift.

Publicerad: 2018-02-08

Skribent:

Medborgarservice