Sollefteå hämtade inspiration för fiskvandringsvägar i Anundsjö

Den 1/8 besökte representanter från Sollefteå kommun företaget Statkrafts kraftverk i Anundsjö. Syftet var att få en överblick över vilka utmaningar som finns när man bygger fiskvandringsvägar och omlöp.

Sollefteåforsen är ett mycket större kraftverk och har dessutom högsta skyddsklass men besöket gav ändå värdefulla kunskaper. Bland annat om fiskens beteende vid uppvandring och den miljö som måste skapas för att säkerställa uppvandring och lekplatser för fisken.

 

- Vi ser alla fördelarna med vandringsvägar för fisken, inte bara förbi Sollefteåforsen utan hela vägen. Men det är en långprocess och vi måste ha en konkret och realistisk färdplan framåt och lärdomarna från det här besöket kommer att bidra i det arbetet, säger John Åberg, vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande för fiskvandringsgruppen.

 

Kraftverket Anundsjö har en årsproduktion motsvarande 26 gwh/år medan Sollefteåforsen har en årsproduktion som ligger närmare 300 gwh/år.

 

Under våren 2018 tillsatte Sollefteå kommun en tvärpolitisk arbetsgrupp för att utreda möjligheten för fisken att vandra upp i Ångermanälven och dess biflöden. I gruppen ingår John Åberg (s), Gunder Lidén (s), Jörgen Åslund (VISKB), Paul Höglund (c) och Kjell-Åke Sjöström (v).

 

Anundsjö kraftverk

Kraftverket Anundsjö har en årsproduktion motsvarande 26 gwh/år medan Sollefteåforsen har en årsproduktion som ligger närmare 300 gwh/år.

 

Kostnaderna för fiskvandringsvägar i Anundsjö uppgick till över 20 miljoner kronor. Fiskvandringsvägen består av ett omlöp i spillfåran till Moälven. Omlöpet som är 450 meter släpper 0,8 kubikmeter vatten/sekunden i förhållande till normaldrift 6 kubikmeter vatten/sekunden.

Publicerad: 2018-08-01

Skribent:

Medborgarservice