Sökning av vattenläcka i Junsele

Pågår läcksökning i centrala delarna av Junsele. Detta medför att abonnenter tillfälligt kan bli utan vatten och att missfärgningar av vattnet kan förekomma för dessa abonnenter när de återfår vattnet.

Publicerad: 2019-10-08

Skribent:

Medborgarservice