Samråd - Sands vattentäkt

Sollefteå kommun bjuder in till samrådsmöte i Forsmo 4/6 om inrättandet av vattenskyddsområde med föreskrifter för Sands vattentäkt.

Syftet är att skydda vattentäkten från föroreningar och att på så sätt säkra dricksvattentillgången för boende i Sand med omnejd. Viltmyr Evolution AB har på uppdrag av Sollefteå kommun arbetat fram en ansökan med tillhörande skyddsföreskrifter till vattenskyddsområdet.

 

Samrådsmöte: Måndag 4/6 kl 19.00.

Plats: Forsmoträffen, Sand 118, Sollefteå.

 

Eventuella synpunkter skickas senast fredag 29/6 2018 till:

Karl-Göran Viltmyr, Viltmyr Evolution AB,

Vargvägen 95, 906 42 Umeå.

Telefon 070-356 45 88.

E-post: karl-goran@viltmyr-evolution.se

Publicerad: 2018-05-22

Skribent:

Medborgarservice