Översiktsplan för 2016-2017

Under hösten har kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen fortsatt arbetet med översiktsplanen. Synpunkter som kom in under samrådsperioden har sammanställts i en samrådsredogörelse och inarbetats i en utställningshandling.

Utställningsperiod pågår 2016-12-12--2017-02-28.


Ta del av samrådsmaterialetöppnas i nytt fönster


Samrådsmaterialet finns även här:

  • medborgarkontoren
  • huvudbiblioteket i Sollefteå
  • kommunens medborgarservice


Lämna dina synpunkter

Du har återigen möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter men det måste ske skriftligt.


I första hand mailar du synpunkterna till medborgardialog@solleftea.se eller lämnar de till något av medborgarkontoren, huvudbiblioteket eller medborgarservice i kommunhuset.


Vill du ha hjälp eller undrar du över något?

Kom in till kommunens medborgarservice i kommunhuset i Sollefteå eller kontakta dem via telefon 0620-68 20 00 eller via mail kommun@solleftea.se.

Publicerad: 2017-01-26

Skribent:

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice