Kungörelse - Vattenskyddsområde i Ramsele

Granskning av inrättandet av vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkt. Eventuella synpunkter skall inlämnas senast den 24 mars 2017.

Syftet är att skydda vattentäkten från föroreningar och att på så sätt säkra dricksvattentillgången för boende i Ramsele. Viltmyr Evolution AB har på uppdrag av Sollefteå kommun arbetat fram en ansökan med tillhörande skyddsföreskrifter till vattenskyddsområdet.


Eventuella synpunkter skickas senast fredag 24/3 2017 till:


Karl-Göran Viltmyr, Viltmyr Evolution AB,

Vargvägen 95, 906 42 Umeå.

Telefon 070-356 45 88.

E-post: karl-goran@viltmyr-evolution.se

Publicerad: 2017-06-21

Skribent:

Medborgarservice