Klartecken att dricka vattnet i Viksmon

Rekommendationen att koka vatten för boende i Viksmon, Graninge tas nu bort.

Nya provsvar visar inga förekomster av koliforma bakterier och vattnet i Viksmon är nu återigen drickbart.

Publicerad: 2017-07-05

Skribent:

Medborgarservice