Information om vattenkvalitet i Ramsele

Sollefteå kommun gör regelbundna analyser av dricksvattenkvaliten på sina anläggningar. Detta är de senaste provtagningarna av dricksvattnet vid Ramsele vattenverk.

Publicerad: 2017-06-01

Skribent:

Medborgarservice