Gallring i Västra skogen - obehöriga uppmanas att hålla sig ifrån området

Just nu pågår gallring av träd i Västra skogen. Allmänheten uppmanas därför att hålla sig ifrån området under tiden arbetet pågår.

Vi har tidigare berättat om att Västra Skogen ska förvandlas till ett tätortsnära friluftsområde. Inom ramen för det arbetet sker gallring av skog och under arbetet ombeds allmänheten att hålla sig borta från området av säkerhetsskäl.

 

Arbetet genomförs under dag- och kvällstid såväl vardagar som helger.

 

Området är skyltat.

Publicerad: 2018-09-27

Skribent:

Medborgarservice