Delar av kommunhusparkeringen avstängd 6-13/8

Gulmarkerad yta kommer att upptas av tivolit.

Som en del av arbetet med att stärka den lokala handeln arrangeras en rad event i Sollefteå kommun. Det kommande eventet är ett Tivoli under perioden 6-13/8.

Tivolit kommer att hålla till på kommunhusetsparkering och delar av parkeringsytan kommer därför att omdisponeras under tiden 6/8 kl. 06.00 till 13/8 klockan 11.00.

Publicerad: 2018-08-01

Skribent:

Medborgarservice