Avlopp ingen skitsak!

De senaste dagarna har det varit diskussioner om den avloppsinventering som kommunen gör. Eftersom den mediala bilden ofta blir en av konflikt riskerar helheten att försvinna.

Här kommer därför ett förtydligande om varför kommunen inventerar avlopp.


De senaste åren har alla kommuner runt om i Sverige inlett ett arbete med att inspektera avloppsanläggningar. Detta är inget som Sollefteå kommun har kommit på utan i grunden finns en tuffare miljölagstiftning, ökade krav och EUs Vattendirektiv som alla kommuner är tvingade att följa.

Vattendirektivet syftar till att skydda vårt vatten och säkerställa att vi har tillräcklig tillgång på vatten och minska föroreningar.

Detta är alltså inte uppgifter som enskild kommun eller miljöinspektörer kan välja bort. Sollefteå är också en av de sista kommunerna i Sverige som kommit igång med en avloppsinventering, det kan vara positivt eftersom regelverket är tydligare om de skyldigheter fastighetsägaren har.


Vid en inspektion kollas främst om avloppet har någon slamavskiljare i tre steg samt en rening efteråt i marken. Enbart en slamavskiljare renar inte avloppsvattnet utan avskiljer större partiklar och toapapper, slammet sätter annars igen den markrening som sedan ska finnas. I över 80 % av fallen visar vår inventering att slurryn av avföringsvatten leds direkt ut i naturen i öppna diken, bäckar, älv eller sjö.


Efter en inventering har man i de flesta fall 2 år på sig att påbörja åtgärden som ska slutföras inom 5 år.

Kommunala avlopp är också inventerade och har fått beslut om åtgärder som nu planeras för och genomförs.


Totalt har vi 3500 avlopp i vår kommun att inventera och vi har inventerat ca 1000 av dessa. Vi kommer att inventera samtliga avlopp.

 

Den absoluta majoriteten av inspektionerna har bemötandet varit god däremot har det också hänt att vi har mötts med hot och otrevligheter. Genom att förklara hoppas vi kunna öka förståelsen till varför inspektionerna görs.

Publicerad: 2018-06-09

Skribent:

Medborgarservice