Återvinningsstation öppen igen

Nu är den återvinningsstation, som står bakom Sollefteå servicecenter och Circel K på plats igen.

Återvinningsstationen har varit borta en tid på grund av byggnationer hos Sollefteå servicecenter.

 

Återvinningsstationer i kommunen

Publicerad: 2018-12-19

Skribent:

Medborgarservice