Luften utomhus

Det finns mycket som kan påverka utomhusluften där du befinner dig. Det kan röra sig om vedeldning, tomgångskörning eller andra lukter som kan vara farliga ibland, men som ofta bara är allmänt irriterande.

Om du har problem med ovanstående företeelser har du möjlighet att kontakta miljö- och byggenheten, som bland annat kan göra undersökningar av innehållet i luften. ​


Vi utför mätningar på utomhusluftens kvalitet i Sollefteå tätort vart femte år. Mätningarna utförs för att säkerställa att föroreningar i luften inte har en negativ påverkan på hälsan. Den senaste mätningen som utfördes går att läsa under länkar.

 

Se länsrapporten ”Samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2019-2023".

Publicerad: 2020-03-31

Medborgarservice