Samråd nya detaljplaner

Samråd gällande detaljplan för del av Sollefteå Prästbord 1:66

m fl, VILLATOMTER, Sollefteå kommun

Miljö- och byggenheten har tagit fram ett förslag till detaljplan för rubricerade område.

 

Syftet med detaljplanen är att skapa sju större attraktiva villatomter på Prästbordet samt att ge möjlighet för tre befintliga fastigheterna att utöka sin tomtmark. Behov finns av att utöka kommunens planreserv gällande kommunala villatomter.

 

Har ni frågor och funderingar angående planförslaget så kontakta planhandläggare Matti Heino, tel: 0620-682323 eller via e-post: matti.heino@solleftea.se

 

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till miljö- och byggenheten, 881 80 Sollefteå eller med e-post: samh.bygg@solleftea.se senast den 29 december 2019.

 

Den som då inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen

Publicerad: 2019-11-27

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice