När behöver jag tillstånd från miljöavdelningen? (Film)

Den här filmen ger en överblick om när du kan behöva ansöka om tillstånd från kommunens miljöavdelning.

Publicerad: 2012-10-31

Medborgarservice