Bekämpningsmedel

Det finns många olika godkända bekämpningsmedel som privatpersoner kan använda i trädgården. Innan du köper ett bekämpningsmedel, eller växtskyddsmedel som det också kallas, bör du undersöka om det finns något annat du kan göra för att bli av med angreppen på växterna.

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa om olika sorters ogräs. Där finns också information om olika metoder för att bli av med ogräset utan att använda kemikalier.

Publicerad: 2016-11-24

Medborgarservice