Olovligt byggande, svartbygge

Kommunen är enligt plan- och bygglagen skyldig att ingripa om något är olovligt uppfört, om en åtgärd har påbörjats utan startbesked eller om en byggnation tagits i anspråk utan slutbesked. Följden blir oftast ett beslut om föreläggande samt utdömande av en byggsanktionsavgift.

Kommunen gör ingripanden med stöd av kap 11 i plan- och bygglagenlänk till annan webbplats. Byggsanktionsavgifter är för de flesta överträdelser fastställda i kap 9 i plan- och byggförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta innebär att nämnden inte har någon möjlighet att påverka varken om eller till vilket belopp byggsanktionsavgift ska utdömas. Dessa avgifter är i de flesta fall oerhört höga. Var därför noga med att läsa de beslut som du har fått från oss när du har sökt bygglov eller gjort en anmälan.

Publicerad: 2016-10-12

Medborgarservice