Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i både mark, vatten och luft. Den radon som finns i bostäder kommer oftast antingen från marken under huset eller från byggnadsmaterialet. Du bör mäta radonhalten i ditt hus om du misstänker höga halter. ​

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Radon finns överallt; i mark, vatten och luft. Den vanligaste radonkällan i bostäder är marken under huset, men radon kan också komma från byggnadsmaterialet. Det rör sig då om blåbetong från 1929 till slutet av 1970-talet. Enligt Socialstyrelsen bör radonhalten i inomhusluft inte överstiga 200 Bq/m³, detta för att minska risken att hälsan påverkas negativt. I Sverige uppskattas att 400 000 villor har en inomhusluft med värden som ligger högre än denna nivå.


När ska man mäta radon?

Mätningar av radon ska genomföras under perioden oktober till april och ska pågå under minst två, men helst tre månader.


Hur mäter jag radon?

Vanligaste metoden för att mäta radon i inomhusluften är att använda spårfilmsdosor, vilket är små mätdosor med en diameter på 6 cm.

Publicerad: 2017-06-29

Medborgarservice