Läkemedel och kanyler


Rester från gamla och överblivna mediciner lämnar du till ett apotek. De får inte hamna i soporna och inte heller spolas ner i avloppet, eftersom de innehåller ämnen som kan vara skadliga för naturen.

 

Apotek tillhandahåller kostnadsfritt särskilda plastpåsar för överbliven medicin samt speciella burkar/kanylavklippare för kanyler. Du kan även lämna mediciner i en egen genomskinlig påse. Påsar och fulla kanylburkar lämnas på ett apotek.

Publicerad: 2020-05-05

Medborgarservice