Kärlavfall

 

Kärlavfall är det som efter återvinning och eventuell kompostering hamnar i soppåsen. Insamling av avfall görs normalt var 14:e dag av kommunens entreprenör Allmiljö.


Exempel på kärlavfall är blöjor, diskborstar, disktrasor, plastleksaker, kuvert, Post-it-lappar, träbestick, mindre textilier, kläder, trasor, kattsand och aska. Tänk på att förpackningar, el-avfall och farligt avfall absolut inte hör hemma i sopkärlet.


Hushållsavfallet som samlas in tas om hand genom förbränning i Korstaverket, Sundsvall. Genom att förbränna soporna kan man utvinna energi som kan användas till värme- eller elproduktion.

Publicerad: 2020-05-05

Medborgarservice