Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar omfattas av producentsansvar. Det betyder att alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning, förpackad vara eller tidning också har ett ansvarar för att de ska samlas in och återvinnas. 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har till uppgift att samla in och återvinna tidningar och förpackningar. För detta har de anordnat återvinningsstationer där du kan lämna tidningar och förpackningar för återvinning.


På FTI:s hemsida (länk till höger) får du hjälp med sorteringen och många andra tips.

 

Recycling and producer responsibility

All packaging and newspapers that are collected are taken for recycling
to become new packaging or new products. Plastic packaging can
become input material for washing up brushes, plant pots and plastic
bags, for example. Glass and paper packaging usually becomes more
packaging. Metal packaging can become reinforcing bars and old
newspapers can become kitchen paper or newsprint again.

 

We have a rule in Sweden called producer responsibility. This means
that companies that manufacture or sell packaging and newspapers
are responsible for the collection and recycling of their products. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, work on behalf of these
companies.


FTI is responsible for all unstaffed recycling stations around Sweden.
These are where you should take newspapers and packaging of plastic,
paper, metal and glass for recycling.

 

Information in different languages is found herelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Publicerad: 2020-05-05

Medborgarservice