Lämna avfall

 

Har du avfall som du vill lämna finns det flera ställen du kan lämna på, beroende på vilken typ av avfall det är.


Det bästa och det första alternativet är om det tänkta avfallet kan återanvändas. Kanske någon annan behöver möblerna eller kläderna som du tänkt att kasta?


Är det tidningar eller förpackningar ska dessa lämnas på en återvinningsstation och inte i soptunnan. Grovavfall, el-avfall, farligt avfall och andra typer av avfall som inte får plats eller hör hemma i sopkärlet lämnas på en återvinningscentral eller miljöstation. I Näsåker kan även el-avfall, kyl och frys samt vitvaror lämnas på kommunförrådet.


Läs mer i menyn om varje plats där du kan lämna avfall.

Publicerad: 2019-11-08

Medborgarservice