Elavfall

Elavfall omfattas av producentansvaret. Detta betyder att du har rätt att kostnadsfritt lämna tillbaka elavfall där du köper elektronik. Elavfall kan delas in i nedanstående kategorier.

Lysrör

Lysrör innehåller kvicksilver som är ett av de allra farligaste miljögifterna. Genom att lämna lysrören till återvinning omhändertas kvicksilvret på ett säkert sätt. Glaset och metallen renas och återvinns.

Lysrör


Lampor

Glödlampor innehåller diverse metaller. Genom att lämna lamporna till återvinning tas metallerna och glaset till vara och renas för att återvinnas.


Lågenergilampor innehåller kvicksilver som är ett av de allra farligaste miljögifterna. Genom att lämna lamporna till återvinning omhändertas kvicksilvret på ett säkert sätt. Glaset och metallen renas och återvinns.

Lampor


Diverse elektronik

Elapparater innehåller miljöfarliga ämnen. De farliga ämnena plockas bort och behandlas för sig. Även metaller, plast, trä- och tygdelar samt ädelmetaller återvinns.

Diverse elektronik


TV-apparater

TV-apparater kräver manuell förbehandling. Därefter tas de miljöfarliga ämnena omhand. Även metaller, plast, trä- och tygdelar samt ädelmetaller återvinns.

TV-apparater

Publicerad: 2013-09-16

Medborgarservice