Källsortering och återvinning

Här finner du bland annat information om hur du komposterar hushållsavfall, hur återvinningscentraler​ och återvinningsstationer är uppbyggda samt hur du hanterar ditt elavfall.

Om du har några frågor eller synpunkter i ämnet kan du vända dig till tekniska enheten.

Publicerad: 2016-04-27

Medborgarservice