Miljöstationer

I Sollefteå kommun finns fem miljöstationer. På dessa kan farligt avfall från hushållen lämnas utan kostnad.

Miljöstationerna finns på följande platser:

  • Rödsta återvinningscentral
  • OKQ8 Övergård
  • OKQ8 Junsele
  • OKQ8 Ramsele
  • Kommunförrådet i Näsåker


OBS! Företag måste kontakta godkänd mottagare för hämtning av sitt farliga avfall. Det får inte lämnas i miljöstation.

Publicerad: 2016-01-18

Medborgarservice