Mediciner

Rester från gamla och överblivna mediciner lämnar du till apoteket. De får inte hamna i soporna och inte heller spolas ner i avloppet, eftersom de innehåller ämnen som kan vara skadliga för naturen.

Apotektet tillhandahåller kostnadsfritt särskilda plastpåsar för överbliven medicin samt speciella askar för sprutspetsar.


Länken på sidan förmedlar fördjupad information om hanteringen av överblivna mediciner.

Publicerad: 2014-02-25

Medborgarservice