Batterier

En del batterier innehåller ämnen som är mycket farliga för miljön, exempelvis kvicksilver, kadmium och bly. Lämna därför alla batterier till återvinning, så att de farliga ämnena kan tas om hand och inte skadar naturen.

Tänk på att många apparater, leksaker och andra produkter kan ha inbyggda batterier.


Laddningsbara apparater

Borrmaskiner, skruvdragare, rakapparater, dammsugare och trädgårdsredskap är exempel på produkter som kan innehålla nickelkadmiumbatterier. Dessa är för det mesta fast monterade. Lämna dem därför till farligt avfall på en återvinningscentral eller miljöstation.


Bilbatterier

Bilbatterier lämnar du antingen till försäljningsstället eller till en återvinningscentral.


En lista över samtliga insamlingsplatser för batterier i Sollefteå kommun redovisas i bifogat pdf-dokument.

Publicerad: 2016-11-21

Medborgarservice