Farligt avfall

Här finner du information om miljöstationerna i kommunen. Du kan också läsa om hur du återvinner batterier och mediciner.

Kontakta gärna tekniska enheten ifall du har frågor eller synpunkter i ämnet.

Publicerad: 2016-10-25

Medborgarservice