Planerade projekt 2022

I översikten finns årets ombyggnader av ledningsnätet för vatten och avlopp samt åtgärder på Va-verken. Tiderna kan komma att revideras vid eventuella förändringar/ akuta åtgärder.

Skriv tabellbeskrivning här

Plats

Åtgärd

Start

Övrigt

LEDNINGSNÄT
Linjevägen Sollefteå

Omläggning va-ledningar

V. 2


Gärdesgatan o. Gamla Prästgårdsvägen Sollefteå

Omläggning va-ledningar

V. 2


Va-ledningar detaljplane-område Prästbordet

Nyläggning va-ledningar villatomter

V. 7


Edsele

Omläggning va-ledningar

V. 7


Matarledning Remsle

Nyläggning vattenledning

V. 16


Högenvägen Näsåker

Omläggning va-ledningar

V. 21


Skarpskyttevägen Långsele

Omläggning va-ledningar

V. 22


Storgatan Övergård Sollefteå

Ny va-anslutning

V. 22


Granvåg-Forsmo längs V 953

Omläggning o. isolering va-ledningar p.g.a. vägbygge

V. 32


Forsås-Näsåker

Överföringsledning avloppÅsmon-Forsås Näsåker

Infodring avlopp


Upphandling

Nordankäl

Infodring avlopp


Upphandling

Gärdesgatan-Vinkelbacken Sollefteå

Infodring avlopp o. dagvatten


Upphandling

Forse Bruk-Näs

Ny vattenledning

V. 33


Terrassvägen Långsele

Omläggning va-ledningar

V. 38


VA-VERKEN
Edsele Reningsverk

Nytt reningsverk

V. 3


Östnyland 1:49

Ny avloppsanläggning

V. 7


Krånge 2:24 Junsele

Ny avloppsanläggning

V. 19


Vignäs 2:15 Resele

Ny avloppsanläggning

V. 21


Edsele Ödsgård 2:27

Ny avloppsanläggning

V. 22


Plats

Åtgärd

Start

Övrigt

Björknäset Graninge

Ny avloppsanläggning

Hösten


Långvattnet Junsele

Ny avloppsanläggning

Hösten


Reservoar Åsmon Näsåker

Byte utav tak

Hösten


Näs 2:13 Långsele

Ny avloppsanläggning

Hösten


Näs 1:2 Långsele

Ny avloppsanläggning

Hösten


Näs 4:4 Långsele

Ny avloppsanläggning

HöstenKontakt