Planerade projekt 2021

Årets planerade ombyggnader av vatten och avlopp i Sollefteå kommun.

Listan revideras vid eventuella förändringar i tidsplaneringen.

Ledningsnät

Plats

Åtgärd

Start

Beräknas pågå

Matarledning Skärvsta-Fågelvägen etapp 3, Sollefteå

Nyläggning vattenledning

V. 5

4 veckor

Ny matarledning, Remsle

Nyläggning vattenledning

V. 6 & V. 20

4 veckor

Va-anslutning. Lidl Hågesta

Nya servisledningar

V. 16

3 veckor

Skedomsmon, Sollefteå

Nya spolposter vattenledningar

V. 17

4 veckor

Wallindervägen, Långsele

Omläggning va-ledningar

V. 19

4 veckor

Skarpskyttevägen, Långsele

Omläggning va-ledningar

V. 32

9 veckor

Linjevägen, Sollefteå

Omläggning va-ledningar

V. 20

10 veckor

Gärdesgatan & Gamla Prästgårdsvägen, Sollefteå

Omläggning va-ledningar

V. 33

6 veckor

Skolvägen, Edsele

Omläggning va-ledningar

Hösten

5 veckor

Åsmon-Forsås, Näsåker

Infodring avloppGranngården, Sollefteå

Infodring avlopp

Anläggningar

Plats

Åtgärd

Start

Beräknas pågå

Nordankäl, Ramsele

Ny avloppsanläggning

V. 11

2 veckor

Omnäs, Resele

Ny avloppsanläggning

V. 15

2 veckor

Nordanåker, Ramsele

Ny avloppsanläggning

V. 18

3 veckor

Edsele Reningsverk

Ny avloppsanläggningNäs 2:13 Långsele

Ny avloppsanläggning

Hösten


Näs 1:2 Långsele

Ny avloppsanläggning

Hösten


Näs 4:4 Långsele

Ny avloppsanläggning

Hösten


Östnyland, Sollefteå

Ny avloppsanläggning

Hösten


Vignäs, Resele

Ny avloppsanläggning

Hösten


Gårelehöjden, Junsele

Ny avloppsanläggning

Hösten


Krånge, Junsele

Ny avloppsanläggning

HöstenKontakt