Farligt avfall

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall, till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. Sedan tidigare är alla yrkesmässiga verksamheter skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Det som ska dokumenteras är bland annat mängder och typ av avfall.

Rapportera farligt avfall

Från den 1 november 2020 ska verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret till Naturvårdsverket.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall (farligt avfall uppstår)
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall  

En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller mäklarfirma. Det kan också vara skolor, vårdinrättningar eller simhallar.